Bạch Long Điện


Thời gian và yêu cầu tham gia sự kiện

– Thời gian tham gia sự kiện Bạch Long Điện khi có thông báo trong game, 3 giờ diễn ra 1 lần

– Tối thiểu 3 người trong party để tham gia Bạch Long Điện

– Yêu cầu phải có Bạch Long Hỏa Đồ được kết hợp từ Nước ThánhCuộn Giấy Phép. Quá trình kết hợp được thực hiện bằng Ngọc Hỗn Nguyên.

– Khi tham gia ít nhất 2 người , Phần thưởng Ngọc ước nguyện

  • Khi tham gia có ít nhất 4 người , Phần thưởng Ngọc ước nguyện + BÌNH SD CAO CẤP

  • TOP 1 : 50 BÌNH SD CAO CẤP - TOP 2 : 30 BÌNH SD CAO CẤP - TOP 3 : 10 BÌNH SD CAO CẤP


Luật chơi

– Những người tham gia sẽ được chia thành 2 phe: Xanh (Meyurin)Vàng (Karn). Nếu số lượng người tham gia là lẻ thì ngẫu nhiên sẽ có một phe lợi thế hơn một người.

– Nếu chưa đến giờ tham gia, người chơi sẽ được tập trung tại địa điểm chờ.

– Khi đến giờ, mọi người sẽ được chia ngẫu nhiên thành 2 phe và luôn trong trạng thái party.

Vị trí tập trung của phe Xanh

Vị trí tập trung của phe Vàng

– Nhiệm vụ của cả 2 phe là phải lấy được Long Châu xuất hiện tại đỉnh trên hoặc dưới của bản đồ và mang nó về bệ thờ của phe mình. Khi hoàn thành nhiệm vụ, phe mình sẽ ghi được một điểm. Thời gian cho sự kiện là 15 phút.

Vị trí khoanh tròn màu đỏ: Nơi xuất phát của 2 phe.

Vị trí khoanh tròn màu vàng: nơi xuất hiện Long Châu ngẫu nhiên.

Các mũi tên: những vòng tròn dịch chuyển tức thời.

Vị trí sẽ xuất hiện Long Châu.

Vòng tròn dịch chuyển tức thời

Bệ đặt Long Châu của phe Vàng

Nhiệm vụ được nêu rõ cho mỗi phe

Điểm số được ghi khi hoàn thành nhiệm vụ

– Khi thực hiện nhiệm vụ, người chơi cần phải hỗ trợ nhau trong việc tiêu diệt phe đối phương cũng như đánh quái vật. Khi tiêu diệt quái vật, người chơi sẽ được nhận điểm kinh nghiệm và Zen, bình SD hay item.

Người chơi có thể tiêu diệt quái vật…

… và người chơi phe đối phương

Người chơi có thể vào khu vực của phe đối phương

– Khi tiêu diệt quái vật, người chơi sẽ được nhận 2 điểm tích lũy. Còn khi tiêu diệt người chơi phe đối phương, người chơi sẽ được nhận 5 điểm tích lũy. Điểm này sẽ giúp cho người chơi sử dụng những kỹ năng đặc biệt.

– Lưu ý:

  • + Các kỹ năng đặc biệt chỉ được sử dụng khi người sử dụng ở vị trí tập trung.

  • + Khi bị tiêu diệt, điểm tích lũy sẽ trở về 10 và người chơi sẽ trở về vị trí tập trung.

  • + Lựa chọn kỹ năng đặc biệt: Lăn nút giữa chuột.

  • + Sử dụng kỹ năng đặc biệt: Shift + Click phải chuột.


Những điều cần lưu ý trên bản đồ

Điều kiện chiến thắng

Mỗi nhân vật giành chiến thắng được nhận 1 viên ngọc ước nguyện