BOSS QUỶ VƯƠNG AIDA

BOSS QUỶ VƯƠNG xuất hiện tại Map Aida ở Server PK

Mỗi lần xuất hiện có tất cả 5 con, khi bạn đánh chết 60 phút sau sẽ tự hiện tại

Khi bạn đánh chết QUỶ VƯƠNG bạn sẽ nhận được 100 PC POINT và nhặt ngẫu nhiên được các loại Ngọc, Đồ Hoàn Hảo, Zen

Sự kiện này dành cho cho dân cày có thể kiếm đồ và điểm PC POINT để mua ngọc trong shop game mà không cần phải nạp thẻ