BOSS THẾ GIỚI MU VIỆT NAM ASIA

MU VIỆT NAM ASIA ra mắt hệ thống sự kiện BOSS THẾ GIỚI đầu tiên tại Việt Nam, sự kiện được diễn ra hàng ngày trong game

Có tất cả có 4 Loại Boss hiện tại và sẽ được update thêm ở các bản sau

Săn BOSS THẾ GIỚI sẽ nhặt được vật phẩm giá trị củng như điểm PC POINT

Chính vì là BOSS THẾ GIỚI nên nó được thiết kế cho nhiều người đánh, theo team nên sức mạnh rất kinh khủng, bạn chinh phục được nó sẽ nhặt được vật phẩm giá trị xứng đáng ( không nên solo , nếu bạn tự tin thì chiến thôi)

BOSS THẾ GIỚI NIX

Thời gian : 12:10 hàng ngày tại Server Sự Kiện


Cách tham gia : Khi có thông báo BOSS THẾ GIỚI NIX tấn công lục địa MU , bạn di chuyển về MAP ARKANIA (212,91) server Sự Kiện gặp NPC BOSS NIX tiến hành Giao Dịch với NPC để di chuyển đến vị trí BOSS (phí di chuyển 500.000 Zen)

BOX VIP khi ném ra các bạn sẽ nhặt được vật phẩm giá trị như

Item hoàn hảo Socket , Vũ Khí - trang bị cấp cao, Pet cấp 2, Pet cấp 3

Đặc biệt : Có rơi VŨ KHÍ RỒNG các loại và CHÙY VƯƠNG

🎁Phần thưởng : BOX VIP + 500 PC POINT + 3.000.000 ZEN🎁


BOSS THẾ GIỚI Core Magriffy

Thời gian : 17:10 hàng ngày tại Server Sự Kiện


Cách tham gia : Khi có thông báo BOSS THẾ GIỚI Core Magriffy tấn công lục địa MU , bạn di chuyển về MAP ARKANIA (218,91) server Sự Kiện gặp NPC BOSS Magriffy tiến hành Giao Dịch với NPC để di chuyển đến vị trí BOSS (phí di chuyển 500.000 Zen)


BOX VIP khi ném ra các bạn sẽ nhặt được vật phẩm giá trị như

Item hoàn hảo Socket , Vũ Khí - trang bị cấp cao, Pet cấp 2, Pet cấp 3

Đặc biệt : Có rơi VŨ KHÍ RỒNG các loại và CHÙY VƯƠNG

🎁Phần thưởng : BOX VIP + 500 PC POINT + 3.000.000 ZEN🎁


BOSS THẾ GIỚI Lord of Ferea

Thời gian : 22:10 hàng ngày tại Server Sự Kiện


Cách tham gia : Khi có thông báo BOSS THẾ GIỚI Lord of Ferea tấn công lục địa MU , bạn di chuyển về MAP ARKANIA (224,91) server Sự Kiện gặp NPC BOSS Ferea tiến hành Giao Dịch với NPC để di chuyển đến vị trí BOSS (phí di chuyển 500.000 Zen)


BOX VIP khi ném ra các bạn sẽ nhặt được vật phẩm giá trị như

Item hoàn hảo Socket , Vũ Khí - trang bị cấp cao, Pet cấp 2, Pet cấp 3

Đặc biệt : Có rơi VŨ KHÍ RỒNG các loại và CHÙY VƯƠNG

🎁Phần thưởng : BOX VIP + 500 PC POINT + 3.000.000 ZEN🎁


VƯỢT ẢI BOSS THẾ GIỚI Anquelios

Thời gian : 21:10 hàng ngày tại Server Sự Kiện


Cách tham gia : Khi có thông báo BOSS THẾ GIỚI Anquelios tấn công lục địa MU , bạn di chuyển về MAP ARKANIA (230,91) server Sự Kiện gặp NPC BOSS Anque tiến hành Giao Dịch với NPC để di chuyển đến vị trí BOSS (phí di chuyển 500.000 Zen)


Các bạn tham gia sự kiện VƯỢT ẢI BOSS này sẽ nhặt được các vật phẩm để đổi nguyên liệu ép cánh cấp 2.5 khi đánh quái thường tỷ lệ 10% rơi vật phẩm

BOSS TINH ANH tỷ lệ 70% rơi vật phẩm, 3 phút xuất hiện lại 1 lần sau khi chết

Tiêu diệt BOSS THẾ GIỚI Anquelios sẽ được BOX VIP

Vật phẩm để đổi nguyên liệu ép cánh cấp 2.5 khi đánh quái trong sự kiện

Đổi ra nguyên liệu xoay wing 2.5 tại NPC BOTTRADE ở ARKANIA

BOX VIP khi ném ra các bạn sẽ nhặt được vật phẩm giá trị như

Item hoàn hảo Socket , Vũ Khí - trang bị cấp cao, Pet cấp 2, Pet cấp 3

Đặc biệt : Có rơi VŨ KHÍ RỒNG các loại và CHÙY VƯƠNG

🎁Phần thưởng : BOX VIP + 500 PC POINT + 3.000.000 ZEN🎁