CHUỖI SỰ KIỆN SERVER ARKANIA

 • Thời gian : Bắt đầu lúc : 13h ngày 07/06/2020 đến 23h59 ngày 08/06/2020

 • Từ 13h - 23h59 ngày 07/06/2020 MAX RS 50 lần, sau 00h00 08/06/2020 bật giới hạn reset theo TOP 1

 • Kết thúc sự kiện, các nhân vật có số lần reset cao nhất đạt Top 1 đến Top 3 của bảng xếp hạng Reset/Relife All sẽ nhận được phần thưởng là Cash

 • Cách thức tính TOP : Reset, Reset VIP, Reset Uỷ Thác , LV 400, Time Reset .

Chú Thích : Nếu bằng Reset thì sẽ tính Level ai cao nhất , nếu Level củng bằng nhau thì sẽ tính thời gian reset sớm nhất để xếp hạng TOP

GIẢI THƯỞNG

️🥇TOP 1 : 300.000 Cash

️🥈TOP 2 : 200.000 Cash

️🥉TOP 3 : 100.000 Cash

⏰ Thời gian : 13h00 07/06/2020 đến hết 25/06/2020 ️

🏆 TOP DANH VỌNG tính điểm Danh Vọng khi bạn thực hiện Reset, Reset VIP, Reset Over, Reset Over VIP, Reset Ủy Thác tại website quản lý tài khoản, auto trong game sẽ không được tính vào TOP ️

🎖️ Level càng cao thì điểm Danh Vọng càng nhiều, các bạn nên reset ở móc 400 level để nhận điểm Danh Vọng cao nhất

❗❗❗ CHÚ Ý : Điểm DANH VỌNG chỉ có khi được thực hiện reset tại website quản lý !

🎁 Phần thưởng danh cho người có điểm Danh Vọng cao nhất

ℹ️ BXH Danh Vọng xem tại menu Event tại trang quản lý tài khoản

GIẢI THƯỞNG

🥇 TOP 1 :

1 set đồ 380 + Luck + Op28 + 2 Dòng tùy chọn (không vũ khí)

1 Pet cấp 3 ngẫu nhiên + 3 ngọc custom tùy chọn (lv,op,luck,skill,exl) ️

🥈 TOP 2 :

1 set đồ 380 + Luck + Op28 + 1 Dòng tùy chọn (không vũ khí)

1 Pet cấp 3 ngẫu nhiên + 2 ngọc custom tùy chọn (lv,op,luck,skill,exl) ️ ️

🥉 TOP 3 :

1 Pet cấp 3 ngẫu nhiên + 1 ngọc custom tùy chọn (lv,op,luck,skill,exl) ️ ️

️🏅TOP 4-5 khuyến khích :

1 ngọc custom tùy chọn (lv,op,luck,skill,exl) ️ ️🎉 Từ 07/06 - 24h00 10/06 TẶNG 100% GIÁ TRỊ THẺ NẠP🎉

🎉ATM, MOMO TẶNG 150% GIÁ TRỊ THẺ NẠP ️🎉

⏰ Thời gian : 07/06/2020 đến hết 15/06/2020

 • ️Trong thời gian sự kiện ai nạp nhiều nhất sẽ được nhận thưởng

 • Yêu cầu : Nạp ít nhất 1.000.000 Cash để tham gia sự kiện

 • Xem BXH tại menu Event ở trang quản lý tài khoản

GIẢI THƯỞNG

🥇 TOP 1 :

1 Cánh Cấp 2 + Luck + Op28 + MNL

2 Vũ khí Rồng hoặc 2 vũ khí 380 + Luck + Op28 + 3 dòng tùy chọn,

1 Pet cấp 3 ngẫu nhiên

5 loại ngọc custom tùy chọn (lv,op,luck,skill,exl)

🥈 TOP 2 :

1 Cánh Cấp 2 + Luck + Op28 + MNL

2 Vũ khí Rồng hoặc 2 vũ khí 380 + Luck + Op28 + 2 dòng tùy chọn,

1 Pet cấp 3 ngẫu nhiên

3 loại ngọc custom tùy chọn (lv,op,luck,skill,exl)

🥉 TOP 3 :

1 Cánh Cấp 2 + Luck + Op28 + MNL

2 Vũ khí Rồng hoặc 2 vũ khí 380 + Luck + Op28 + 1 dòng tùy chọn,

1 Pet cấp 3 ngẫu nhiên

3 loại ngọc custom tùy chọn (lv,op,luck,skill,exl)


Thời gian : Bắt đầu lúc : 13h ngày 07/06/2020 đến 23h59 ngày 25/06/2020

Kết thúc TOP 3 BANG HỘI có sổ tổng reset cao nhất sẽ được thưởng

CHÚ Ý :

Reset được tính khi thực hiện Reset Over, Reset Over Vip, Reset Uỷ Thác, Reset Uỷ Thác VIP tại website quản lý

Phần thưởng được trao cho chủ hội, chủ hội sẽ tự chia cho các thành viên của mình

GIẢI THƯỞNG

️🥇TOP 1 : 150 B - 150 S + 1 SÓI HOÀNG KIM

️🥈TOP 2 : 100 B - 100 S

️🥉TOP 3 : 50 B - 50 SThời gian diễn ra : Từ 07.06.2020 đến 24h ngày 15.06.2020

Nguyên tắc :

 • Tham gia tại menu Event tại trang quản lý tài khoản

 • Ép Item đã đăng ký lên + 15 sớm nhất.

 • Mỗi nhân vật có thể đăng ký nhiều Item

 • Item phải được mặc trên người nhân vật (Sau khi đăng ký xong có thể bỏ xuống và khi Up cấp cần phải đeo lên)

 • Item đã đăng ký phải được nằm trên người nhân vật từ lúc đăng ký cho tới lúc kết thúc sự kiện (Có thể để ở hòm đồ nhân vật)

 • Item đăng ký có cấp độ tối đa +9 và tối đa là 2 dòng hoàn hảo, sự kiện này không áp dụng cho CÁNH và VŨ KHÍ (nếu bạn ép chúng tôi sẽ không tính giải)

 • Khi ép thành công item đã đăng ký các bạn cần phải đăng nhập vào ngay trang tài khoản để Up cấp độ cho Item (Bảng xếp hạng sẽ dựa vào thời gian Up cấp độ để xác định ai là người thắng cuộc )

 • Sử dụng chức năng đăng ký tham gia Event trên trang tài khoản để đăng ký Item

Phần thưởng : Chỉ tính với các item đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện

🥇TOP 1 :

Mỗi item bạn ép + 15 thành công sẽ được thêm 1 dòng tùy chọn (tối đa 3 dòng)

miễn phí 1 lần đổi giới tính không trừ % reset

🥈TOP 2 :

5 bùa kết hợp chaos / 1 item ép + 15 thành công, miễn phí 1 lần đổi giới tính không trừ % reset

🥉TOP 3 :

3 bùa kết hợp chaos / 1 item ép + 15 thành công, miễn phí 1 lần đổi giới tính không trừ % reset


Thời gian diễn ra : Từ 07.06.2020 đến 24h ngày 25.06.2020

 • Điểm Vàng nhận được là ngẫu nhiên trong khoảng theo bảng sự kiện

 • Điểm Vàng nhận được sẽ được cộng thêm vào mỗi lần bạn reset điểm tại web

 • Nhân vật đổi Event không được đang trong Game và không được là nhân vật thoát sau cùng

 • Tham gia sự kiện tại menu Event


️🏅TOP 3 ĐỔI ĐƯỢC ĐIỂM VÀNG NHIỀU NHẤT ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG️🏅

🥇TOP 1 :

1 Set thần tùy chọn (như hion,anubis..) + luck + 28op, miễn phí 1 lần đổi giới tính không trừ % reset

🥈TOP 2 :

1 Set thần tùy chọn (như hion,anubis..) + luck + 16op, miễn phí 1 lần đổi giới tính không trừ % reset

🥉TOP 3 :

1 Set thần tùy chọn (như hion,anubis..), miễn phí 1 lần đổi giới tính không trừ % reset