SỰ KIỆN SIÊU BOSS MU VIỆT NAM ASIA

Thời gian : 19h30 hàng ngày tại Server Sự kiện, diễn ra trong 20 phút, khi bắt đầu sẽ có thông báo trong game

Tiêu diệt quái nhặt được Trứng PET Mun và khuôn, ngọc Socket từ cấp 1 - 5

Tiêu diệt Kundun Gold tại cổng cuối được 500 PC POINT, đồ hoàn hảo và đồ thần, 3 triệu Zen

GẶP NPC SIÊU BOSS TẠI MAP ARKANIA (236,90), giao dịch với NPC để di chuyển

Tiêu diệt Kundun Gold tại cổng cuối được 500 PC POINT, đồ hoàn hảo và đồ thần, 3 triệu Zen