SỰ KIỆN THIÊN GIỚI (SKY EVENT)

NỘI DUNG:

Người chơi sẽ được đưa lên Thiên Giới săn quái và KunDun để tìm đồ, có cơ hội nhận được rất nhiều đồ quý hiếm


+ Điều Kiện:

  • Cần 1 vé (Ngôi sao chiến thắng) có được khi đánh quái hoặc mua ở WebShop

  • Nhân Vật Phải Mang Cánh trên người

  • Không phải là sát nhân


Cấp độ của vé tương ứng LV nhân vật :

  • Ngôi sao 1 yêu cầu cấp độ : 180 ~ 220

  • Ngôi sao 2 yêu cầu cấp độ : 220 ~ 280

  • Ngôi sao 3 yêu cầu cấp độ : 281 ~ 349

  • NGôi sao 4 yêu cầu cấp độ : 350 ~ 400

  • Ngôi sao 5 yêu cầu cấp độ : Nhân vật master


ĐỊA ĐIỂM

- NPC Hoa Tiên tại Devias (226 , 56)

THỜI GIAN

09h05, 13h05, 19h05 TẠI SERVER SỰ KIỆN

Lưu ý

- Số người tham gia tối đa: 10 thành viên

- Thời gian diễn ra trong 15'