SỰ KIỆN THỎ NGỌC

Sự kiện THỎ NGỌC là cơ hội để các bạn săn những loại ngọc quý trong game

Thời gian : 03h40 - 08h40 - 14h40 - 22h40 , diễn ra trong vòng 5 phút

Tại Lorencia Server Sự kiện (sub 1), khi bắt đầu sự kiện sẽ có thông báo trong game